skip to Main Content

Wij zijn eenvoudige mensen die in de waarheid geloven. We nemen het geloof in God serieus en geloven in het zuivere Woord uit de Bijbel…God is ons leven en ons dagelijks Brood!

Ons geloof is gebaseerd op de leer van Jezus Christus, zonder  iets van deze leer af te halen of toe te voegen. Terug naar het ontstaan van de gemeente van Christus, waar de eerste gelovigen volhardden in de leer van de apostelen. Het is de zuivere leer van Christus die mensen tot geloof doet komen en de kracht heeft om mensen nieuw te maken. We behoren niet tot een bepaalde denominatie, waar er velen van zijn, maar we zijn gewoon christenen.

Wat geloven wij?

Wij geloven dat het offer van Jezus Christus ons heeft vrijgemaakt van zonde, van de zondige natuur waar we allemaal mee geboren zijn. Het vrij zijn van zonde betekent dat we als Gods kinderen heilig, rein en rechtvaardig zijn. Wat Jezus Christus heeft gebracht, is de basis van ons bestaan, dat is ons leven. Zijn offer was volkomen en bevrijdt werkelijk van de slavernij van zonde!

“Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn” (Joh.8:36)
Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem” (1 Joh.5:18)

Wat onderscheidt ons van vele denominaties en groeperingen?

  • Het werkelijk vrijgemaakt zijn door de waarheid is iets wat geen theorie is, maar in de praktijk ook zo werkt! Het kennen van de waarheid en vrij zijn van de slavernij van zonde (Joh.8:32), betekent dat we niet zondigen, maar heilig zijn! Je kunt alleen maar de heiligheid van God hebben en leven, als je geboren bent uit het Woord van de waarheid (zie Jakobus 1:18). Daarom geloven wij in het zuivere Woord van God, zonder enige toevoegingen, tradities of regels van mensen. 
  • Wij geloven dat er één waarheid is en één waar geloof. Deze waarheid is de enige die vrijmaakt en eeuwig leven geeft. “Één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen in u allen is.” (Efeze 4:4-6).

Spreekt dit je aan? Wij zijn benieuwd naar jouw mening over de onderwerpen en blogs op deze website en praten hier graag verder met je over door. Ook als je vragen wilt stellen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Bijbelstudie
Je bent van harte welkom op de bijbelstudieavonden elke woensdagavond om 20.00 uur. We delen ervaringen en verdiepen ons in de Bijbel.
Adres: Leidseschans 5 te Nieuwegein

Back To Top