skip to Main Content

Man en vrouw

De Bijbel zegt over God: “Heere hoe groot zijn Uw werken, zeer diep zijn Uw gedachten”. Als je kijkt naar…

Hoe haal je de balk uit je oog?

Jezus zegt: oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Mat 7:1Oordelen gaat heel snel en vaak onbewust. Je loopt door…

Leven en dood

Koning Salomo had veel wijsheid van God ontvangen. En hij zegt:"Het is beter naar een klaaghuis te gaan, dan naar…

De besnijdenis van het hart

Je kent het vast wel. Je hebt een bepaald programma voor de dag en je bent in de auto. Maar…

De kleding van de bruid

Mijn dochter vroeg laatst: waarom heeft God ook alweer de hemel en de aarde gemaakt? Dat is een hele interessante…

Wet of genade (update)

Als je vertelt dat je niet onder de wet bent. Dan reageren veel mensen zo van: o niet onder de…

Vermengd met geloof

De Bijbel zegt over God: “Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens…

Het avondmaal op een waardige manier nemen

Een tijdje terug was ik een gemeente en daar werd het avondmaal gevierd. Het viel me op hoe makkelijk de…

Menselijk of geestelijk

Paulus schrijft: maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens…

Nieuwe eigenschappen

De priesters in het Oude Testament die waren van de stam van Levi. En ook de boeken van Mozes, als…

Wat zijn geestelijke offers?

De Bijbel zegt dat wij priesters zijn. En priesters die brengen offers aan God. Petrus verbindt het priesterschap aan offers.…

De gave van de Heilige Geest

Petrus houdt een toespraak op de Pinksterdag en zegt:"Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam…

Het geheimenis van de twee bomen

De geschiedenis van de mens hangt volledig af van twee bomen. God maakte de hemel en de aarde. Hij maakt…

De kracht van het woord

Hoe functioneert het woord? Laatst heb ik tegen mijn zoon gezegd dat ik een nieuwe telefoon ga kopen en dat…

Het antwoord op alle vragen

Wie kan er zeggen hier op aarde dat hij nooit problemen heeft? Ik denk niemand. Iedereen heeft hiermee te maken.…

Wat is zonde?

Wat is zonde? Om de zonde te begrijpen moet je terug naar het begin: Wie de zonde doet is uit…

De brede en de smalle weg

Hem te kennen is het eeuwige leven. Hoe was Jezus? Waar sprak Hij over? Als je kijkt naar het onderwijs…

Gebed – de adem van de ziel

Groot en diep is het gebed – het is de directe verbondenheid met God zelf. Paulus schrijft:Ik dank God, Die…

Schatten voor de hemel

Jezus zegt: verzamel geen schatten voor u op de aarde maar verzamel schatten voor in de hemel. Hoe verzamel je…

Misleiding door het zichtbare

Je hebt van die bewegingen die heel sterk de nadruk leggen op genezing en wonderen. Demonen worden uitgedreven en mensen…

De kennis van de heiligen is inzicht

Je kent het vast wel. Een wesp kan niet naar buiten en blijft maar tegen het raam aanvliegen. Ik zag…

Groeien in kennis

Petrus was de belangrijkste apostel, bij hem begon de gemeente van Christus. Wat zijn de laatste woorden die hij achterlaat?…

Relatie of eenheid?

Je hoort mensen wel zeggen: ik heb een relatie met Jezus. En er zijn ook mensen die zeggen: ja ik…

Waarheid is genade

Om iets te bereiken heb je doorzettingsvermogen nodig.  Neem bijvoorbeeld studeren. Om tot resultaten te kunnen komen heb je volharding…

Groeien in heiligheid

Als je kunt zeggen: ‘Ik ben heilig’. Dan zit daarin iets bijzonders, het is iets groots. Dat het Woord ‘heilig’…

Een nieuwe geest

Het belangrijkste deel van de mens is de geest. De geest bepaalt alles. Het hangt van je geest af of…

Virus, vaccin en verkiezingen

Voor sommige mensen is het een verwarrende tijd. Het virus, vaccins en de rol van de overheid. Hoe moet je…

Het zout der aarde

Jezus zegt: u bent het zout van de aarde! Zout dat maakt dingen smakelijk, zouteloos eten is niet lekker, zout…

Uitleg Romeinen 7

Als je vaststaat in het Woord van kruis, dan gaat dat Woord je veranderen. Maar dan is daar Romeinen 7…

Groeien in genade

De Bijbel zegt: "uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade." Joh 1:16 Genade op genade.…

Gods Woord vervullen

Jezus zei: ik ben niet gekomen om de wet of profeten af te schaffen, maar om die te vervullen. De…

Vrij van verslaving

Als je verslaafd bent, dan doe je niet wat je wilt. Paulus schrijft: Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik…

Het geweten

Hoe functioneert het geweten van de mens? Hoe werkt het geweten bij de oude mens en de nieuwe schepping? Wat…

Wat is de realiteit?

Dit jaar hoorde je vaak over het nieuwe normaal. Anderen noemen het ook wel de nieuwe realiteit. Wat is de…

De doop met de Heilige Geest

Wat is de doop met de Heilige Geest en wanneer krijg je die? Als je kijkt naar het nieuwe testament…

Aanbidding in geest en waarheid

De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. De geest - daarmee dien je God. Want de Bijbel zegt: Wie…

Gods liefde en geduld

Johannes de Doper ziet Jezus lopen en dan zegt hij: zie het Lam van God dat de zonden van de…

Gods natuur

Jezus Christus was de Zoon van David. En als je kijkt naar het leven van David, dan zie je daarin…

De strijd van het geloof

Wat is de strijd van het geloof? Hoe moet je vechten? De strijd is om in de waarheid te blijven.…

De nieuwe weg

Er is niets nieuws onder de zon. Alles herhaalt zich. Hoe zit dat in Christus? Het bijzondere van de nieuwe…

De wijsheid van God

God heeft alles met wijsheid gemaakt. Hoe moet je met wijsheid bouwen? De mens is genomen uit aarde en neigt…

Verlangen naar God

De heiligen van het oude testament die verlangden naar de zaligheid die was beloofd. Ze wilden bij God zijn, ze…

De sabbat vandaag

Wat is het doel van de sabbat? Waartoe heeft God het ingesteld? Wat moest je op die dag doen? Wat…

Wat is ons beroep?

Wat is je beroep - wat doe je in het dagelijks leven? Ons beroep is hemels, we zijn geroepen voor…

De mens van de wetteloosheid

De Bijbel spreekt over de mens van de wetteloosheid. Wie is dit? Is hij al geopenbaard of moet dit nog…

Zonder zonde

In de eerste brief van Johannes staan verschillende verzen over de zonde die in strijd met elkaar lijken te zijn.…

De openbaring van Jezus Christus

Wat kwam de Here Jezus eigenlijk doen? Wat is de openbaring van Jezus Christus?

Het Koninkrijk en Israël

Een Christen houdt van Israël want het is het volk dat God heeft uitgekozen. Veel onderwijs van messiaanse bewegingen is…

Een tweesnijdend zwaard

Gods Woord is scherper dan een tweesnijdend zwaard, wat is die scherpte precies en hoe functioneert dat?

De opname van de gemeente

Er is enorm veel onderwijs over de opname van de gemeente en de eindtijd. Maar het meeste van dit onderwijs…

De zon in haar kracht

Deborah maakt een overwinningslied en dat lied eindigt als volgt: laten zij die Hem liefhebben zijn als de zon die…

De arbeiders in de wijngaard

Deze gelijkenis vertelt het verhaal van de mensheid vanaf het moment van de zondeval. Dat komt door de geest van…

Het geheimenis van Christus

De profeten in het Oude Testament zochten de zaligheid die werd beloofd. Met de komst van Christus is dit geheimenis…

Het doel van de mens

Waarom heeft God de mens gemaakt? Wat maakt een leven zinvol?

Het nieuwe Jeruzalem

De mensen zijn ongerust, maar God bouwt aan het nieuwe Jeruzalem

De toekomst

Hoe ziet de toekomst eruit? De stam Levi kreeg geen grondgebied in het beloofde land. Dit waren priesters en levieten.…

Een brief van Christus

God schrijft een brief in het hart van de mens door Zijn Geest. Het hart wordt beschreven als dit zachtmoedig…

Wat kost een nieuw leven?

Het nieuwe leven is een gave van God. Toch staat in de Bijbel dat je alles achter moet laten. Hoe…

Kun je God zien?

Kan je als mens God zien en hoe is dit mogelijk? Hoe is iemand die God ziet?

Kies wie je wil zijn

God heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt en de mens is vrij om te kiezen wie hij wil zijn.

Koud of heet

De twee kanten van de liefde

Blijdschap in de Heilige Geest

Hoe krijg je die blijvende blijdschap in de Heilige Geest?

Geestelijke honger

Veel mensen hebben geestelijke honger. Ze voeden zich en krijgen daarna opnieuw honger. En dat patroon herhaalt zich voortdurend. De…

De morgenster

Het licht van het leven ontvangen.

Geweldenaars

Geweldenaars grijpen het Koninkrijk van God.

Romeinen 7

Wat bedoelde de apostel Paulus met Romeinen 7? Wat is de strijd waar hij over spreekt en over wie gaat…

Waar woont God?

Wat is de woonplaats van God? Waar kun je Hem vinden?

Wat maakt de smalle poort smal?

Hoe komt het dat er velen op de brede weg zijn en niet door de smalle poort heenkomen? Wat maakt…

Eerst de binnenkant

Veel mensen zeggen: ik ben zeker heilig, alleen in de gedachten nog niet. Maar hoe zit het eigenlijk en wat…

De echte zonde

Wat is zonde? Wat is de echte zonde? Hoe word je vrij van zonde?

Het echte leven

Ieder mens wil leven. Het echte leven is niet op aarde te vinden.

Eerst geloven dan zien

Geloof is in alles de eerste stap. Eerst geloof daarna het resultaat.

Opnieuw geboren

De wedergeboorte is het meeste belangrijke moment in een mensenleven. Wat is de wedergeboorte en waaruit vindt dit plaats?

Voor wie is de wet bestemd?

Voor wie is de wet bestemd? Wanneer is de wet van toepassing?

Wet of genade

Iemand is altijd of onder de wet of onder de genade. Het is één van beide.

Eenheid in Christus deel II

Hoe word je één in Christus? Allereerst moet je weten dat de Bijbel geen eigen uitleg toestaat. 1 Petr. 2:…

Eenheid in Christus deel I

Vandaag de dag zie je heel veel verschillende stromingen en bewegingen binnen de christelijke wereld. Als er geen volmaakte eenheid…

Renewing of the mind

“And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may…

The new heart

https://www.youtube.com/watch?v=J2RyORfeggk

Gott ist die wahre Liebe

Bij de liefde in de wereld gaat het in eerste instantie om lichamelijke liefde. Deze liefde is vergankelijk en vleselijk…

De andere wereld

Christus heeft een totaal andere wereld gebracht door zijn offer. De nieuwe schepping die in deze andere wereld leeft is…

Part 2: Do you Believe?

Previously, we have discussed, that there are two worlds. One world, is this world, as it is written in 1 John…

Part 1: Do you Believe?

Do you Believe in God? And if you do, what does that mean to you? What you believe, is that…

Back To Top