skip to Main Content

Ervaar jij in je leven dat je steeds in zonde vervalt en opnieuw moet beginnen? De Bijbel zegt: Wie uit God geboren is zondigt niet en kan niet zondigen, omdat Zijn zaad in hem blijft. Je hoort vaak: ‘mensen blijven zondigen omdat ze nog een aards lichaam hebben’. De Bijbel leert ons echter het tegenovergestelde. ‘Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.’(Rom 6:22) In dit thema gaan we in op wat de zonde is.

Zonde

'Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen,  en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht…

Meer
Back To Top