skip to Main Content

Zoals er in het natuurlijke leven zaad nodig is om tot een geboorte te komen, is er in het geestelijke leven ook zaad nodig om tot de wedergeboorte te komen. Het zaad is het levende en zuivere woord van God; dat woord moet je eerst horen en geloven. Daarna volgt de bekering en de kruisiging met Christus. Na de volledige dood en begrafenis van al het oude en de oude natuur, komt de opstanding van de nieuwe heilige en rechtvaardige natuur. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie alles is nieuw geworden.

De wedergeboorte

'Pilatus vroeg: wat is waarheid?' (Joh 18:38) 'Overeenkomstig Zijn wil heeft hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zekere zin eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn.' (Jak 1:18) Waaruit wordt een mens geboren? In het…

Meer
Back To Top