skip to Main Content

Allereerst is van belang om te begrijpen dat er twee werelden zijn: een aardse wereld en een hemelse wereld, Gods Koninkrijk. Welke weg moet iemand gaan om overgezet te worden in het koninkrijk van God? Het antwoord van Jezus: “Bekeer u en geloof het Evangelie!” (Markus 1:15) Is bekering eenmalig of moet je je steeds opnieuw bekeren?

Bekering

Jezus heeft ons door Zijn offer vrijgemaakt van zonde, van de wet en ons uit deze wereld gehaald! Wat Jezus heeft gebracht is geweldig goed nieuws, waar we alleen maar in hoeven te geloven. God vraagt tenslotte dat mensen in…

Meer
Back To Top