skip to Main Content

Bekering

Jezus heeft ons door Zijn offer vrijgemaakt van zonde, van de wet en ons uit deze wereld gehaald! Wat Jezus heeft gebracht is geweldig goed nieuws, waar we alleen maar in hoeven te geloven. God vraagt tenslotte dat mensen in…

Meer

De wedergeboorte

'Pilatus vroeg: wat is waarheid?' (Joh 18:38) 'Overeenkomstig Zijn wil heeft hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zekere zin eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn.' (Jak 1:18) Waaruit wordt een mens geboren? In het…

Meer

Golgotha

'Het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God' (1 Kor 1:18). Jezus zegt: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven' (Joh…

Meer
Back To Top