skip to Main Content

Het leven op deze aarde is vergankelijk. Mensen streven ernaar hun verlangens en behoeften vervuld te krijgen om zich daaraan een geluksgevoel te ontlenen. Maar wat komt er eigenlijk na dit leven? Het aardse leven gaat voorbij, iedereen weet dat. Alleen door Jezus Christus is het de mens gegeven om zijn aardse natuur te vervangen voor de hemelse en naar de Geest te leven. Het nieuwe testament beschrijft het leven naar de Geest van Christus: handelen, denken en bidden. Het betekent niet het naleven van regels en voorschriften, maar het leven naar de Geest komt tot uiting in de dagelijkse vernieuwing van de inwendige mens. Deze is uit God geboren en heeft het eeuwige leven, dat zich manifesteert door de vruchten van de Geest, zoals vrede, vreugde, liefde en geduld. Degene die leeft naar de Geest, leeft niet naar het vlees, maar laat zich door Gods Geest leiden.

Heiliging

Openbaring 22:11: Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.…

Meer
Back To Top