skip to Main Content

De wortel van de zonde

“De hele wereld ligt in het boze” zegt de bijbel (1 Joh.5:19). Voor iedereen is het overduidelijk dat het slecht met de wereld gesteld is. Ook zegt de bijbel dat deze aarde voorbij zal gaan: de aarde met haar werken…

Meer

Bekering

Jezus heeft ons door Zijn offer vrijgemaakt van zonde, van de wet en ons uit deze wereld gehaald! Wat Jezus heeft gebracht is geweldig goed nieuws, waar we alleen maar in hoeven te geloven. God vraagt tenslotte dat mensen in…

Meer

Heiliging

Openbaring 22:11: Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.…

Meer

De wedergeboorte

'Pilatus vroeg: wat is waarheid?' (Joh 18:38) 'Overeenkomstig Zijn wil heeft hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zekere zin eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn.' (Jak 1:18) Waaruit wordt een mens geboren? In het…

Meer

Zonde

'Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen,  en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht…

Meer

Deze wereld

Wat is deze wereld? Dit thema gaat over de wereld zoals de bijbel die beschrijft. In de bijbel staat dat de wereld zoals we die nu kennen slecht is. Maar hoe zit dit eigenlijk? Een paar vragen over de deze…

Meer

Golgotha

'Het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God' (1 Kor 1:18). Jezus zegt: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven' (Joh…

Meer
Back To Top