skip to Main Content

Uitleg Romeinen 7

Net zoals het volk Israel bevrijd werd uit Egypte zo heeft ook de Here Jezus de mens bevrijd uit de slavernij, bevrijd van de zonden. Vrijgekocht door het bloed van het Lam.  Het Egypte van toen dat staat voor deze…

Meer

Vrij zijn

Wat is vrijheid in Christus? Wat is het vrij zijn waartoe we zijn geroepen volgens de Bijbel? In christelijk Nederland is de vrijheid een geliefde naam voor conferenties of gemeenten, denk aan de ‘Vrij zijn’ conferenties en de gemeente ‘Jong…

Meer

De ware liefde

“Ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God” (1 Joh 4:7) Je kunt alleen liefhebben als je uit God bent geboren. Uit God geboren zijn volgens het nieuwe testament houdt in dat je een nieuwe schepping bent. Dat…

Meer

Eerst de binnenkant

Je hoort mensen vaak zeggen: ja, ik geloof dat ik heilig ben. Alleen in de gedachten nog niet, maar ja de gedachten kan ik ook moeilijk controleren. Met andere woorden: ik kan er niets aan doen. Maar wat zegt de…

Meer

De waarheid wint altijd

Als er problemen zijn en je weet niet goed wat je moet doen - zorg ervoor dat je altijd aan de kant van de waarheid staat. En blijf aan de kant van de waarheid staan. Maar wat is de waarheid?…

Meer

In Hem geloven

En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat zij niet in Mij geloven. (Joh 16: 9) Ongeloof is dé zonde – God niet vertrouwen. Niet geloven zoals een…

Meer

De wil van de Vader doen

“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal…

Meer

Goed bedoeld

“Gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen”. (1 Sam.15:22) Het trof me hoe God reageert op Saul, toen hij met uitvluchten kwam nadat Samuel hem wees op zijn ongehoorzaamheid. God had geboden het hele…

Meer
Back To Top