skip to Main Content

Nieuw

14jan 21

Het geweten

Hoe functioneert het geweten van de mens? Hoe werkt het geweten bij de oude mens en de nieuwe schepping? Wat is het verschil?

Meer
31dec 20

Wat is de realiteit?

Dit jaar hoorde je vaak over het nieuwe normaal. Anderen noemen het ook wel de nieuwe realiteit. Wat is de realiteit? Wanneer is iets reëel? Wanneer is iets echt? God zelf verandert niet, Hij blijft altijd dezelfde.

Meer
23dec 20

De doop met de Heilige Geest

Wat is de doop met de Heilige Geest en wanneer krijg je die? Als je kijkt naar het nieuwe testament dan zijn er twee soorten doop met de Heilige Geest te onderscheiden. De eerste die hoort bij de wedergeboorte, dan word je uit water en geest geboren en dan ontvang je Gods Geest. Dan ben je een kind van God en dan word je door de Geest van God geleid. De tweede doop met de Heilige Geest die is bedoeld tot opbouw van de gemeente - dat is beschreven in de Handelingen 2 waarbij de discipelen de Heilige Geest ontvingen om de gemeente op te bouwen. Bij die tweede doop gaat het om kracht. Jezus zegt ook tegen zijn discipelen: u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Deze kracht was nodig om de gemeente op te bouwen. De eerste doop heeft een eeuwig karakter. De tweede doop is…

Meer
08dec 20

Aanbidding in geest en waarheid

De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. De geest - daarmee dien je God. Want de Bijbel zegt: Wie God aanbidden moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. Aanbidding in geest en waarheid is geen actie maar een toestand. Die toestand die krijg je met de wedergeboorte.

Meer
28nov 20

Gods liefde en geduld

Johannes de Doper ziet Jezus lopen en dan zegt hij: zie het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt! Wat had Johannes een inzicht, wat was hij een grote profeet! De mensen zullen wel gedacht hebben: wat bedoelt hij? Als je zondigde dan bracht je een offer en er was grote verzoendag, zo werden je zonden vergeven. Waarom was het offer van Jezus dan nodig? Het interessante is dat er in 2000 jaar tijd niet veel is veranderd. Er is veel onbegrip over het offer van Christus. Alsof hij de zonden niet heeft weggenomen. En daaraan zie je de grote liefde van God. Wat heeft Hij een liefde en een geduld. De enige reden dat de aard nog bestaat is vanwege Gods liefde en geduld

Meer
31okt 20

Gods natuur

Jezus Christus was de Zoon van David. En als je kijkt naar het leven van David, dan zie je daarin Christus. Hij had de geest van Christus. Toen David vluchtte voor zijn zoon Absalom, toen werd hij vervloekt en getreitert door een tegenstander. David kon hem doden, maar hij deed het niet. David zei: God heeft het hem gezegd. En daaraan zie je hoe nederig David was - zo is de natuur van Christus. Hoe krijg je die natuur?

Meer
22okt 20

De strijd van het geloof

Wat is de strijd van het geloof? Hoe moet je vechten? De strijd is om in de waarheid te blijven. Paulus schrijft: Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden (2 Tim 4:7). De strijd is om in de waarheid te blijven, dat is de strijd van het geloof. De tegenstander de duivel leidt mensen van de waarheid af door de dingen ingewikkeld te maken. De weg van de waarheid - dat is de eenvoud. De strijd van het geloof is om in deze eenvoudige waarheid te blijven.

Meer
15okt 20

De nieuwe weg

Er is niets nieuws onder de zon. Alles herhaalt zich. Hoe zit dat in Christus? Het bijzondere van de nieuwe schepping is dat hij nieuw blijft. Wat God nieuw maakt, dat blijft ook nieuw. Want de Bijbel zegt, ook al vergaat de innerlijke mens, de uiterlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd.

Meer
Back To Top