skip to Main Content

Nieuw

22okt 20

De strijd van het geloof

Wat is de strijd van het geloof? Hoe moet je vechten? De strijd is om in de waarheid te blijven. Paulus schrijft: Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden (2 Tim 4:7). De strijd is om in de waarheid te blijven, dat is de strijd van het geloof. De tegenstander de duivel leidt mensen van de waarheid af door de dingen ingewikkeld te maken. De weg van de waarheid - dat is de eenvoud. De strijd van het geloof is om in deze eenvoudige waarheid te blijven.

Meer
15okt 20

De nieuwe weg

Er is niets nieuws onder de zon. Alles herhaalt zich. Hoe zit dat in Christus? Het bijzondere van de nieuwe schepping is dat hij nieuw blijft. Wat God nieuw maakt, dat blijft ook nieuw. Want de Bijbel zegt, ook al vergaat de innerlijke mens, de uiterlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd.

Meer
07okt 20

De wijsheid van God

God heeft alles met wijsheid gemaakt. Hoe moet je met wijsheid bouwen? De mens is genomen uit aarde en neigt daardoor in zijn manier van uitleggen van de Bijbel naar het aardse. Wat is wijsheid? Waar moet je beginnen als je de Bijbel uitlegt, wat is de basis? De Bijbel beschrijft een wijsheid die niet van deze wereld is, die wijsheid is niet aards.

Meer
29sep 20

Verlangen naar God

De heiligen van het oude testament die verlangden naar de zaligheid die was beloofd. Ze wilden bij God zijn, ze wilden in God zijn. Met de komst van Christus is dit verlangen vervuld. Maar om dit geheimenis te pakken moet je het werk van Christus werkelijk begrijpen. Er is een vers in de Bijbel dat voor veel mensen een raadsel blijft. Maar als je de uitleg daarvan doorgrondt, dan kun je dat geheimenis doorgronden: Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn (Luk 14:26)

Meer
14sep 20

De sabbat vandaag

Wat is het doel van de sabbat? Waartoe heeft God het ingesteld? Wat moest je op die dag doen? Wat is de betekenis hiervan vandaag?

Meer
30aug 20

Wat is ons beroep?

Wat is je beroep - wat doe je in het dagelijks leven? Ons beroep is hemels, we zijn geroepen voor het hemelse. Als je hemels bent dan doe je dingen die bij een hemels mens horen. Het basisaspect, het fundament van ons beroep is vrijheid. En als je vrij bent dan doe je ook de dingen die bij vrijheid horen. Wat hoort bij vrijheid? De vruchten van de geest, dat hoort bij de vrijheid. Zachtmoedigheid bijvoorbeeld. Als je zachtmoedig bent dan erger je je niet aan de ander maar dan verdraag je de ander. Je bent dan vrij van die ander. Al de vruchten van de geest die hangen samen met vrijheid.

Meer
17aug 20

De mens van de wetteloosheid

De Bijbel spreekt over de mens van de wetteloosheid. Wie is dit? Is hij al geopenbaard of moet dit nog komen? Wat betekent het dat iemand hem nog weerhoudt? Wat is de rol van de mens van de wetteloosheid?

Meer
02aug 20

Zonder zonde

In de eerste brief van Johannes staan verschillende verzen over de zonde die in strijd met elkaar lijken te zijn. Hoe zit dit nu precies? Wat is nu de waarheid? Het eerste hoofdstuk gaat over wandelen in het licht en wandelen in de duisternis. Als je in het licht wandelt dan blijf je die heilige staat houden en blijf je vrij van zonden.

Meer
Back To Top