skip to Main Content

Nieuw

25jul 21

De kracht van het woord

Hoe functioneert het woord? Laatst heb ik tegen mijn zoon gezegd dat ik een nieuwe telefoon ga kopen en dat hij mijn oude telefoon krijgt. Daar was hij natuurlijk blij mee. Ik liep al langer rond met die gedachte maar ik had het nog niet uitgesproken. Want ik wist, op het moment dat ik het uitspreek dan moet ik ook daarnaar handelen. Dat schept verwachtingen. Zo werkt het met het woord. Als je iets uitspreekt dan bezegel je dat, dan bekrachtig je dat. Zo werkt het in het geloof. Op het moment dat je iets uitspreekt dan bekrachtig je dat. Datgene in je hart is wordt dan zo bezegeld. En zo moet dat ook functioneren. De Bijbel zegt: "Ik heb geloofd daarom heb ik ook gesproken" 2 Kor 4:13. Het geloof gaat altijd samen met spreken. De Bijbel zegt verder:"Want met het hart geloofd men tot gerechtigheid en met de mond…

Meer
22jul 21

Het antwoord op alle vragen

Wie kan er zeggen hier op aarde dat hij nooit problemen heeft? Ik denk niemand. Iedereen heeft hiermee te maken. Maar de vraag is, hoe ga je met problemen op? De Bijbel geeft hier een antwoord op:"Oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen omdat zij de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven heeft. "1 Tim 4:8De godsvrucht is nuttig voor alle dingen.De godsvrucht is het antwoord op alle vragen. De godsvrucht is de oplossing van alle problemen. Het is de godsvrucht. Wat is godsvrucht? De Bijbel zegt:"Groot is het geheimenis van de godsvrucht, God is geopenbaard in het vlees" 1 Tim 3:16God is geopenbaard in het vlees. Dat is de godsvrucht. Dat God zich zo in in iemand uit. Dat God zich zo tot uiting komt in de mens. Dat zie je…

Meer
12jul 21

Wat is zonde?

Wat is zonde? Om de zonde te begrijpen moet je terug naar het begin: Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin.Wat was de zonde van de duivel? Keek hij naar vrouwen? Had hij woede aanvallen? Was hij aan het stelen? Het is heel anders. De duivel nam het Woord van God en veranderde dat. Precies dat is de zonde. De waarheid nemen en het een klein beetje veranderen of misschien heel veel veranderen, dat is zonde. De echte zonde is een verkeerd geloof, een geloof dat niet in de waarheid is.De Bijbel zegt:Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. 2 Kor11: 3  De duivel houdt ervan om de dingen ingewikkeld en complex. Hij houdt de mensen weg van de eenvoud. De…

Meer
05jul 21

Uitleg Romeinen 7

Net zoals het volk Israel bevrijd werd uit Egypte zo heeft ook de Here Jezus de mens bevrijd uit de slavernij, bevrijd van de zonden. Vrijgekocht door het bloed van het Lam.  Het Egypte van toen dat staat voor deze wereld. Je sterft op Golgotha voor deze wereld en zo word je overgezet in een andere wereld, een andere Koninkrijk. En dan ben je een nieuwe scheppping. Als je vast staat in dat Woord dan gaat dat Woord je van binnenuit veranderen. Maar dan is daar Romeinen 7. Want Paulus zegt: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?   Als je bij Romeinen 7 komt en je staat niet vast in het Woord of als je altijd een verkeerde uitleg hebt gehoord, dan kun je in de war raken. Terwijl Romeinen 7 eigenlijk heel erg eenvoudig is. Wat bedoelt Paulus precies?Rom 7:9Ik leefde nu voorheen…

Meer
04jul 21

De brede en de smalle weg

Hem te kennen is het eeuwige leven. Hoe was Jezus? Waar sprak Hij over? Als je kijkt naar het onderwijs van Jezus dan sprak Hij niet erover hoe je je huwelijk kunt verbeteren. Of hoe je een betere baan kunt krijgen. Of hoe je beter kunt studeren. Hoe je het beste kunt bewegen. Wat lekker eten is. Daar sprak Hij niet over.   Jezus sprak over leven en dood. In het oude testament lees je nauwelijks over de hemel en de hel maar Jezus begon daar meteen over. Over zijn woorden staat geschreven:"Toen Jezus deze woorden had geëindigd te spreken, gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn onderricht want Hij onderwees hen als gezaghebbend en niet zoals de Schriftgeleerden. "Matt 7:28,29 Hij sprak met gezag en autoriteit omdat Zijn woorden altijd belangrijk waren. Een een gelijkenis waarin dat heel scherp naar voren komt is de gelijkenis van de brede…

Meer
20jun 21

Gebed – de adem van de ziel

Groot en diep is het gebed – het is de directe verbondenheid met God zelf. Paulus schrijft:Ik dank God, Die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden nacht en dag. 2 Tim 1:3Paulus was dag en nacht in gebed. Daaraan zie je hoe groots het gebed is.Verblijdt u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. 1 Thess 5:17,18Bid zonder ophouden, dat is dus Gods wil. Vraagt God niet teveel? Je kunt toch niet altijd bidden? Er zijn tenslotte meer dingen te doen, er moet gewerkt worden, er zijn kinderen. Allereerst is belangrijk om te doorzien dat wat Paulus hier schrijft is geen gebod in de zin van de 10 geboden. Alsof je altijd moet bidden. Het is geen gebod in die zin. Het is…

Meer
06jun 21

Schatten voor de hemel

Jezus zegt: verzamel geen schatten voor u op de aarde maar verzamel schatten voor in de hemel. Hoe verzamel je schatten voor in de hemel? Ik sprak een keer met iemand die zei: ja, het gaat erom dat je je in de Bijbel verdiept en in de gemeente actief bent. Het gaat daarbij niet om de aardse dingen. Dat is niet belangrijk. Maar hoe zit het eigenlijk, kun je die scheiding wel zo aanbrengen? Hoe verzamel je schatten voor de hemel? Allereerst is het belangrijk te begrijpen dat de weg die je gaat door God is gegeven. En als je opnieuw bent geboren dan is die weg geestelijk. Elke stap op die weg is geestelijk omdat je zelf geestelijk bent. En daarbij, die weg is door God bepaald:Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar God bestuurt zijn voetstappen. Spr 16:9God heeft  jouw weg bepaald. Op een gegeven moment…

Meer
29mei 21

Misleiding door het zichtbare

Je hebt van die bewegingen die heel sterk de nadruk leggen op genezing en wonderen. Demonen worden uitgedreven en mensen worden genezen. Dat trekt natuurlijk aan. Je kunt een impartatie van de Heilige Geest ontvangen - zo noemen ze dat. Vroeger ben ik daar zelf ook geweest en ik begrijp de aantrekkingskracht. En vandaag de dag komt dit met het Internet alleen nog maar meer dichterbij. Je kunt zo op je telefoon naar binnenhalen en zo van dichtbij meebeleven. Maar hoe zit het nu in de waarheid? Wat zegt de Bijbel over deze dingen. Op een gegeven moment is het volk Israel in Egypte. Mozes staat voor de Farao en  gooit zijn staf op de grond voor de Farao en de staf van Mozes verandert in een slang. Dat is natuurlijk een groot wonder. Een houten staf verandert in een slang. Maar de tovenaars van de Farao doen precies hetzelfde,…

Meer
Back To Top