skip to Main Content

Nieuw

14okt 21

Leven en dood

Koning Salomo had veel wijsheid van God ontvangen. En hij zegt:"Het is beter naar een klaaghuis te gaan, dan naar een huis waar een feestmaal gehouden wordt Pred 7:2" Hij zegt eigenlijk: je kunt beter naar een begrafenis gaan dan naar een feestje. Het is natuurlijk wijsheid wat hij zegt, maar wat is nu de wijsheid die hier achter steekt? Je bent geneigd om andersom te denken. En de Bijbel zegt tenslotte ook: het Koninkrijk van God is blijdschap in de Heilige Geest. De woorden van Salomo zijn een diepe wijsheid. Want leven en dood, dat is de realiteit van het leven. Dat merk je als je op een begraafplaats loopt. Er is geen plek op de wereld die zo reëel is als een begraafplaats. Want de mensen die begraven zijn hebben allemaal zo hun eigen verhaal op aarde gehad. En ene was dik de ander dun, de ene rijk…

Meer
07okt 21

De besnijdenis van het hart

Je kent het vast wel. Je hebt een bepaald programma voor de dag en je bent in de auto. Maar dan opeens is daar file en het staat muurvast. Je gaat niet meer vooruit en je weet ook niet hoe lang het zal duren. En het duurt en het duurt maar. Hoe ben je dan? Hoe is dan je hart? De Bijbel zegt:"Wees met nederigheid bekleed want God keert zich tegen de hoogmoedigen maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogd." 1 Petr 5:5,6 Nederigheid. Dat is allereerst dat de mens alle dingen die gebeuren zo uit de hand van God aanvaard. En zo aanneemt. En ook dan tevreden blijft en zachtmoedig en geduldig blijft. Dat is nederigheid. Want je weet dan dat God alles bestuurt, alles wordt door God bepaald. Je bent dankbaar in alles. Want…

Meer
30sep 21

De kleding van de bruid

Mijn dochter vroeg laatst: waarom heeft God ook alweer de hemel en de aarde gemaakt? Dat is een hele interessante en diepe vraag. God maakte de hemel, de aarde en alles wat er op is voor de mens en God maakt de mens omdat hij een bruid zocht voor Zijn Zoon. De bruid is de gemeente van Christus. Als je naar een bruiloft gaat, dan is er altijd veel aandacht voor de bruid. Hoe ziet de bruid eruit en hoe is ze gekleed? Zo is het ook bij de bruiloft van het Lam, want er staat geschreven:"want  de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te bekleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen." Openbaring 19:7,8Smetteloos, blinkend fijn linnen. Dit linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Als hier staat…

Meer
22sep 21

Wet of genade (update)

Als je vertelt dat je niet onder de wet bent. Dan reageren veel mensen zo van: o niet onder de wet? Dan kun je dus stelen,  bedriegen en overspel plegen!? Want je bent toch niet onder de wet. En zo denken inderdaad veel mensen. Maar de Bijbel zegt:  “Want de zonde zal niet over u heersen, u bent namelijk niet onder de wet maar onder de genade” Rom 6:14Een mens is namelijk óf onder de wet óf onder de genade. Het is altijd één van beide. Je kunt dat het beste uitleggen aan de hand van waar je je bevindt. Als je op de brede weg bent. Dan ben je in deze wereld, dan ben je onder de wet. Want de wet is nodig in deze wereld. Dat zie je ook als er ergens een keer een ramp gebeurd, dan is er wetteloosheid. Dan gaan mensen zich te buiten en…

Meer
16sep 21

Vermengd met geloof

De Bijbel zegt over God: “Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien.” 1 Tim 6:16 Geen mens kan God zien. Want als een mens God zou zien, dan zou hij sterven. God woont in een toegankelijk licht. Maar hoe is God dan toch tot de mens genaderd. God komt tot de mens door Zijn Woord. Er staat in de Bijbel“Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.” Heb 1:1 Dus God sprak altijd al Zijn Woord door heiligen en profeten. En in de laatste dagen ook door Zijn Zoon. Het Woord is gekomen. Jezus sprak maar Hij voerde het Woord ook uit. Hij deed het allebei en vervulde het Woord. Zo is het Woord…

Meer
09sep 21

Het avondmaal op een waardige manier nemen

Een tijdje terug was ik een gemeente en daar werd het avondmaal gevierd. Het viel me op hoe makkelijk de mens het Woord van God zo aan de kant schuift. Want de Here Jezus stelt het avondmaal in tijdens de paasmaaltijd. En Hij zegt: "ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden." Luk 22:15.  Hij wilde heel graag deze maaltijd met hen houden. Om dan het avondmaal in te stellen. En Hij zegt dan:Doe dit tot mijn gedachtenis.Het avondmaal is een instelling van de Here Jezus zelf.  Daarbij wordt brood gegeten en wijn gedronken. Brood staat voor het lichaam van Christus en de wijn staat voor Zijn vergoten bloed. Ik was daar in die gemeente en daar stond een tafel met bekertjes druivensap. En er stond een tafel met bekertjes wijn. En de pastor legde het uit en zei: de druivensap is…

Meer
02sep 21

Menselijk of geestelijk

Paulus schrijft: maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Gal 1:11Het evangelie is niet naar de mens, het is niet menselijk. Mensen hebben zo een bepaalde voorstelling van God, bij de Bijbel en van het geloof. En dan praten ze zo: jij hebt interpretatie van de Bijbel, jouw relatie met God, ik heb mijn interpretatie van de Bijbel. Maar we vinden elkaar zo in Christus. God is liefde, zo vinden ze elkaar dan weer ergens. Zo op een menselijke manier. Zo hebben de mensen een romantische voorstelling van de liefde. Over hoe God is. Maar God is geen mens. En het evangelie is niet naar de mens.Over hoe God is kun je al lezen in het Oude Testament. Op een gegeven moment zijn er twee priesters, Nadab en Abihu, en ze brengen een offer voor God.  Er staat…

Meer
25aug 21

Nieuwe eigenschappen

De priesters in het Oude Testament die waren van de stam van Levi. En ook de boeken van Mozes, als ze spreken over het priesterschap, dan gaat het over de stam van Levi. Dat was het uitgangspunt. Maar de Here Jezus was van de stam van Juda. Dat was een ander priesterschap. En omdat het een ander priesterschap is, horen er ook andere regels bij, andere uitgangspunten. Het is een andere start. De Bijbel zegt:….over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. Heb 7:14De wet van Mozes die zegt niets over het nieuwe priesterschap. Dat is iets anders. Zijn offer is ook gebracht in de hemel. De Here Jezus was Hogepriester maar ook het offer zelf. En de Bijbel zegt over dit offer.met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Heb 10:14. Dat spreekt over de nieuwe schepping. Die is tot…

Meer
Back To Top