Wet of genade

Iemand is altijd of onder de wet of onder de genade. Het is één van beide.

Eenheid in Christus deel II

Hoe word je één in Christus? Allereerst moet je weten dat de Bijbel geen eigen uitleg toestaat. 1 Petr. 2:…

Eenheid in Christus deel I

Vandaag de dag zie je heel veel verschillende stromingen en bewegingen binnen de christelijke wereld. Als er geen volmaakte eenheid…

Renewing of the mind

“And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may…

The new heart

Gott ist die wahre Liebe

Bij de liefde in de wereld gaat het in eerste instantie om lichamelijke liefde. Deze liefde is vergankelijk en vleselijk…

De andere wereld

Christus heeft een totaal andere wereld gebracht door zijn offer. De nieuwe schepping die in deze andere wereld leeft is…

Part 2: Do you Believe?

Previously, we have discussed, that there are two worlds. One world, is this world, as it is written in 1 John…

Part 1: Do you Believe?

Do you Believe in God? And if you do, what does that mean to you? What you believe, is that…