Romeinen 7

Wat bedoelde de apostel Paulus met Romeinen 7? Wat is de strijd waar hij over spreekt en over wie gaat…

Waar woont God?

Wat is de woonplaats van God? Waar kun je Hem vinden?

Wat maakt de smalle poort smal?

Hoe komt het dat er velen op de brede weg zijn en niet door de smalle poort heenkomen? Wat maakt…

Eerst de binnenkant

Veel mensen zeggen: ik ben zeker heilig, alleen in de gedachten nog niet. Maar hoe zit het eigenlijk en wat…

De echte zonde

Wat is zonde? Wat is de echte zonde? Hoe word je vrij van zonde?

Het echte leven

Ieder mens wil leven. Het echte leven is niet op aarde te vinden.

Eerst geloven dan zien

Geloof is in alles de eerste stap. Eerst geloof daarna het resultaat.

Opnieuw geboren

De wedergeboorte is het meeste belangrijke moment in een mensenleven. Wat is de wedergeboorte en waaruit vindt dit plaats?

Voor wie is de wet bestemd?

Voor wie is de wet bestemd? Wanneer is de wet van toepassing?

Wet of genade

Iemand is altijd of onder de wet of onder de genade. Het is één van beide.

Eenheid in Christus deel II

Hoe word je één in Christus? Allereerst moet je weten dat de Bijbel geen eigen uitleg toestaat. 1 Petr. 2:…

Eenheid in Christus deel I

Vandaag de dag zie je heel veel verschillende stromingen en bewegingen binnen de christelijke wereld. Als er geen volmaakte eenheid…

Renewing of the mind

“And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may…

The new heart

Gott ist die wahre Liebe

Bij de liefde in de wereld gaat het in eerste instantie om lichamelijke liefde. Deze liefde is vergankelijk en vleselijk…

De andere wereld

Christus heeft een totaal andere wereld gebracht door zijn offer. De nieuwe schepping die in deze andere wereld leeft is…

Part 2: Do you Believe?

Previously, we have discussed, that there are two worlds. One world, is this world, as it is written in 1 John…

Part 1: Do you Believe?

Do you Believe in God? And if you do, what does that mean to you? What you believe, is that…