We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te geven. U kunt meer informatie vinden in het Cookiebeleid en Privacy Notice.

DE CHRISTELIJKE GELOOFSLEER VOLGENS HET WOORD VAN GOD

Wat geloven wij

Wij zijn Christenen en

geloven in de drieënige God: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wij geloven dat we in Jezus Christus de Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben ontvangen.

Wij geloven dat God zijn eniggeboren Zoon heeft gezonden om de wereld te redden van de macht van de duisternis, d.w.z. van de wet van de zonde en de dood.

Wij geloven dat God zelf op de wereld kwam in een menselijk lichaam, in de verschijning van Jezus Christus, zoals beschreven staat in de Heilige Schrift.

Wij geloven dat Jezus Christus Zichzelf als een offer aan God heeft aangeboden door de Heilige Geest. Zo bracht Hij de verlossing en bevrijding van de zonde tot stand, de dood van de oude mens en de opstanding van een nieuwe mens.

Wij geloven dat de mens door bekering en geloof beseft dat hij zonder God een zondaar is en in de dood is! Door het geloof wordt de mens uit God geboren, waarbij de Geest van Jezus Christus in het geweten van de mens komt wonen. De geboorte uit God vindt plaats door bekering, de dood met Christus aan het kruis en de opstanding met Christus als een nieuwe schepping. Het getuigenis en de bevestiging van dit geloof is de waterdoop.

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest met alle tekenen, gaven en wonderen die daarmee gepaard gaan.

Wij geloven in de wederkomst van Jezus Christus. Tot die tijd gedenken we Zijn lijden door het avondmaal met brood en wijn te nemen.

Wij geloven in het eeuwige leven en in het koninkrijk van God. Dit leven komt tot uiting door Christus in ons, terwijl we in deze wereld leven.

Wij geloven dat deze wereld en alles daarop zal verbranden. Er zal een nieuwe aarde en een nieuwe hemel zijn waarin alleen gerechtigheid zal heersen. En ook wij zullen daar met God leven in een nieuw lichaam.

Wij geloven in de Heilige Schrift, in het Oude en Nieuwe Testament, waarin de volheid van de christelijke leer wordt verkondigd.

De basis van ons geloof is dat op Golgotha de zonde, de wet en het zondige lichaam voor eens en voor altijd teniet zijn gedaan! Door de dood met Christus aan het kruis en door de opstanding met Hem zijn wij van deze wereld overgegaan in het koninkrijk van de levende God. Want deze wereld vol met goddeloosheid is bestemd voor het vuur. Wij zijn de Gemeente van de Heere, die wordt opgebouwd in het koninkrijk der hemelen. Door het geloof zijn we dit koninkrijk der hemelen binnen gegaan. Daarom zijn wij niet meer van deze wereld, net zoals Christus niet van deze wereld is. De Schrift zegt: “Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde” ‭‭(Rom ‭6:6,7‬). Ik ben gedoopt in de dood van Jezus Christus. Want, toen Christus aan het kruis werd gekruisigd, werd ik ook met Hem gekruisigd. Toen Christus werd begraven, werd ik ook met Hem begraven. En toen Christus uit het graf opstond, was Hij niet meer vlees, maar Geest. Dus ben ik ook met Hem opgestaan uit de dood, door Zijn kracht! Als ik in geloof alles aanneem wat er op Golgotha is gebeurd, ben ik naar het vlees gestorven en begraven. Ik besta niet meer naar de aard van de oude Adam! Ik ben in de geest opgewekt als een nieuwe schepping en mijn leven is vanaf nu Jezus Christus! Dit is het kostbare geloof volgens de waarheid van onze God. Ik ben gestorven voor de zonde, voor de wet en voor het leven naar het vlees. Dat betekent dat ik gestorven ben voor deze wereld. En ik ben opgewekt door de kracht van God als een nieuwe schepping in Christus! Zo geloven, belijden en getuigen: Christus is mijn leven (er is geen ander leven en ik erken geen ander leven!) en ik laat Christus werken door een goed geweten, door ongeveinsd geloof en door liefde vanuit een rein hart!

Follow us