Het is God die mensen trekt uit de macht van de duisternis en overzet in het Koninkrijk van de Zoon. Net zoals dat Lot uit Sodom werd gehaald door de engelen, zo haalt God degenen die van Hem zijn uit deze wereld naar Zijn Koninkrijk. Een mens die deze wereld verlaten heeft, leeft in het geloof dat alles van God gegeven is en niets van hemzelf is; hij bezit eenvoudigweg niets in deze wereld. Dit maakt nederig en zachtmoedig. Het hart is niet gehecht aan dingen van deze wereld, maar alleen aan de Here God.

De wereld

'Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld overeenkomstig de wil van onze God en Vader.' (Gal 1:4) Gods doel is om ons uit deze wereld te halen. Het is net…

Meer