Het is God die mensen trekt uit de macht van de duisternis en overzet in het Koninkrijk van de Zoon. Net zoals dat Lot uit Sodom werd gehaald door de engelen, zo bevrijdt God mensen uit deze wereld en zet ze over in een andere wereld. Maar wat is deze wereld eigenlijk en waar bestaat hij uit? Hoe is deze wereld ontstaan en wat heeft Jezus gedaan met deze wereld? Als je dat niet precies weet ben je waarschijnlijk nog niet verlost uit deze wereld. Alleen als je deze wereld goed begrijpt, alleen dan kun je ook het nieuwe, de andere wereld begrijpen.