Renewing of the mind

“And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.” (Romans 12:2) Renewing of your mind – what…

Meer

Gott ist die wahre Liebe

Bij de liefde in de wereld gaat het in eerste instantie om lichamelijke liefde. Deze liefde is vergankelijk en vleselijk (1 Joh 2:16). Zelfs in de meest innige liefde, zoals bijvoorbeeld moederliefde en de liefde naar een partner, is het vaak zo dat er iets van eigenbelang in zit en kan het zijn dat de ander dit niet geven geven kan. Maar er is één ware liefde, die eeuwig blijft.

Meer