“Ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God” (1 Joh 4:7)

Je kunt alleen liefhebben als je uit God bent geboren. Uit God geboren zijn volgens het nieuwe testament houdt in dat je een nieuwe schepping bent. Dat je de Geest van Christus hebt. Alleen zij die opnieuw geboren zijn, hebben werkelijk lief.

Maar hoe zit het dan met al die andere mensen die niet uit God geboren zijn? Als je niet uit God geboren bent, heb je niet lief. De liefde van iemand die niet uit God geboren is, is geen ware liefde. Het is niet de ware liefde die uit God is. 1 Kor 13 beschrijft de ware liefde. De ware liefde zoekt niet haar eigen belang. Het is een heel ander soort liefde dan de aardse natuurlijke liefde.

Dit kun je goed zien in de omgang tussen ouders en kinderen. Ouders geven veel om hun eigen kinderen, omdat dit hun eigen vlees en bloed is. Dit soort liefde is de liefde die nodig is om op aarde leven mogelijk te maken. Het is liefde die over het algemeen op zichzelf is gericht (egoïstisch). Natuurlijk houden ouders het meeste van hun eigen kinderen, het is namelijk iets van henzelf. Maar deze liefde is niet de ware liefde die God voor ogen heeft – het is tijdelijke liefde gericht op het aardse. De liefde van God is blijvend van aard (eeuwig). Want God zelf is liefde en ook eeuwig.

Jezus zegt (Luk 14:26): “Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van Mij zijn.”
Om op de ware manier te kunnen gaan liefhebben, zul je de aardse manier van liefhebben moeten achterlaten. Daarover spreekt Jezus als Hij zegt dat je je vader en moeder etc. moet haten. Alleen als je deze aardse manier van liefhebben achterlaat en Jezus volgt, alleen dan kun je ook ware liefde ontvangen en geven.

Om de aardse manier van liefhebben achter te laten, zul je moeten sterven voor het aardse. Sterven voor deze wereld. Het kruis van Christus dragen en met Hem ook weer opstaan. Dan ben je een nieuwe schepping. De nieuwe schepping heeft Gods (ware) liefde in zich. Zo geldt: Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.

Als je uit God bent geboren hoor je bij de gemeente (de ‘familie’) van God. Zoals Jezus zegt in Mark 3: 35: “Want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder.” De onderlinge ware liefde is onpartijdig en niet aards of egoïstisch:
“Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.” (Joh 13:25)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *