Als er problemen zijn en je weet niet goed wat je moet doen – zorg ervoor dat je altijd aan de kant van de waarheid staat. En blijf aan de kant van de waarheid staan.

Maar wat is de waarheid? Uw woord is de waarheid (Joh 17:17). Alleen het woord van God is de waarheid. Er is geen ander, geen hoger en geen beter woord dan het reine en pure Woord van God. Alleen dat geeft antwoord en alleen dat geeft leven.

Een voorbeeld: vaak hoor je mensen over kinderen en opvoeding praten: “Uit ervaring blijkt dat juist dit goed is voor je kinderen. Of juist dat.” Op scholen, voorlichting en in overleg met andere ouders komt er een enorme stroom van informatie op ouders af over hoe ze het beste hun kinderen op kunnen voeden. Bepaalde stoffen zijn slecht, andere stoffen zijn goed. Sporten is goed en niet sporten niet. Goede scholen en slechte scholen etc etc. Mensen worden overspoeld met informatie over goed en fout en verdrinken hierin zonder dat ze het merken.

Een strategie van de duivel is heel veel informatie geven. Ik heb dit in de politiek ook wel eens zo gezien. Vlak voor het debat werd aan degene die het debat had aangevraagd zoveel informatie gegeven dat hij dit niet goed kon ordenen of verwerken. Teveel informatie. Dat is een bepaalde strategie om de tegenstander te verslaan binnen de politiek. Zo werkt de duivel vandaag de dag ook. Een mens krijgt enorm veel informatie te verwerken. Een mens verliest daardoor de eenvoud en is als het ware ‘te vol van informatie’ om nog de waarheid te kunnen opnemen, laat staan gehoorzamen. Alleen als je arm van geest bent kun je God werkelijk gehoorzamen.

Alleen als je arm van geest bent kun je God werkelijk gehoorzamen.

Eenvoudige gehoorzaamheid aan het Woord van God is het beste middel voor de opvoeding en voor andere problemen. Wat is die eenvoudige gehoorzaamheid? Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al het andere zal toegeworpen worden. Met andere woorden: laat je kinderen los en richt je volledig op het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God heeft altijd met de toestand van het eigen hart – en nog dieper – met de toestand van het eigen geweten te maken. Dat is wat God vraagt. Leeft Christus werkelijk in het hart of niet?

Het koninkrijk van God heeft altijd met de toestand van het eigen geweten te maken

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden……Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te kennen……aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis, Christus in u, de hoop op de heerlijkheid…..het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten.
(Matt: 6:33, Mark 4:11, Kol 1:27, 1 Tim 3:9)

Op deze manier God gehoorzamen is niet populair. De meeste mensen willen graag iets doen voor anderen of voor hun kinderen bidden of iets dergelijks. Van nature is een mens gericht op de buitenkant – op iets buiten zijn eigen hart om. Maar je bezig houden met de toestand van je eigen hart? Toch geeft gehoorzaamheid aan het woord van God de overwinning – ook voor aardse zaken (opvoeding e.d.).

Neem het voorbeeld van Daniël en zijn vrienden, een mooi voorbeeld van gehoorzaamheid tegen de stroom in. Volgens de toen gangbare informatie was het eten en de wijn aan het hof het beste voor de ontwikkeling. Maar Daniel en zijn vrienden wilden God gehoorzamen. Ze wilden geen onrein vlees eten omdat het tegen Gods gebod inging. God zegende deze gehoorzaamheid aan zijn Woord – uiteindelijk ging het met Daniel en zijn vrienden veel beter dan de anderen. Dit kun je lezen aan het einde van het eerste hoofdstuk van het boek Daniel.

Zelfs in het oude testament zien we dus al dat gehoorzaamheid vruchten brengt. Als dit dus al zo was onder de wet in het oude testament, voordat het geheimenis van Christus werd geopenbaard, hoeveel temeer geldt dit principe dan voor de nieuwe schepping? Hoeveel temeer geldt dit voor de leden van de gemeente, de bruid van Christus, die geheiligd zijn door Zijn kostbaar bloed? De bruid die hij koestert als Zijn eigen vrouw?

Met andere woorden: Zoek eerst het Koninkrijk van God! Onderzoek of Christus werkelijk in je leeft! Ken je de stem van het geweten en wie spreekt er dan? Is Christus werkelijk je leven geworden?

Is Christus werkelijk je leven geworden?

De waarheid wint altijd. Dat betekent: zoek eerst het Koninkrijk van God en al het andere zal je worden toegeworpen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *