De zonde staat tussen God en de mens in. Dat is vanaf het begin al zo geweest. In het paradijs zondigden Adam en Eva. Wat was de zonde, dat ze van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad aten? Nee, de zonde begon eerder. De zonde was dat ze het woord van de slang geloofden. Ze geloofden wat de slang vertelde, dat was hun zonde. Het eten van de boom van kennis van goed en kwaad is een gevolg van de zonde.

Het woord dat de slang sprak in Genesis 3 was vermengd – hij begon met het veranderen van het Woord van God. Het net iets anders presenteren. Zo is het altijd met de zonde – zonde is vaak niet zo duidelijk voor iemand die God niet kent. Het is vermenging van iets wat waar is en iets wat onwaar is. Zo wordt een mens misleid.

Paulus schrijft: Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg (Gal 5:9). Door een kleine onwaarheid wordt het hele deeg besmet. Als iemand iets gelooft dat niet in waarheid is, wordt het hele hart daarmee besmet. Vermenging heeft de dood tot gevolg, net zoals in het paradijs.

Vandaag de dag zie je overal vermenging. In sociale media, via youtube filmpjes wordt het christendom met elkaar verbonden. Veelkleurigheid wordt dit genoemd. Niemand vraagt zich af of datgene dat wordt gezegd of gedeeld zuiver is en in waarheid is. Of je werkelijk één bent met de ander. Een soort schijneenheid.   

Alles wordt toegedekt ons het mom van: we moeten niet naar de verschillen kijken maar naar de overeenkomsten. Je mag ‘niet oordelen’ over het geloof van iemand anders. Maar is dat wat de Bijbel zegt?

Hoe anders kijkt God hiernaar – hoe ernstig is eigenlijk alles als we naar de woorden van de Here Jezus luisteren. Hoe scherp en duidelijk is Jezus in zijn gelijkenissen. Hoe zwart-wit, geen enkele ruimte voor vermenging en grijs gebied of alternatieve interpretatie. Het is bij het einde van de tijden klip en klaar wie bij God horen en wie niet. Lees de gelijkenis in Matt 13: 47-50 over het einde van de tijden – de gelijkenis over vissen en de vissers. Het onderscheid is heel duidelijk. Zo duidelijk is ook het onderscheid tussen zij die van de waarheid houden en zij die vermenging niet zo erg vinden.

God maakt dus wel een onderscheid. Gods echte kinderen maken dit onderscheid ook en oordelen wel degelijk over het geloof van anderen: de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, dat hoort bij zijn natuur. Een echte christen oordeelt niet de daden maar wel het geloof. Daden redden een mens namelijk niet, maar geloof wel.

Bovendien geldt: ‘Toch blijft het vaste fundament van God staan: De Heere kent wie van Hem zijn, en ieder die de Naam van Christus noemt moet zich ver houden van de ongerechtigheid.’ (2 Tim 2:19)

Wat is de ongerechtigheid die Paulus hier bedoelt? Hoe zouden we dit vandaag uit kunnen leggen: vermenging, het grijze gebied, het huidige christendom dat zich via social media en internet met elkaar verbindt alsof alles één is. Doen alsof alles één is, dat is ongerechtigheid en dat is zonde. Dat staat tussen God en de mens in.

Hoe kun je dan toch bij God horen, hoe word je verzoend met God? Er is maar één manier en maar één waar geloof en dat ware geloof bevrijdt je uit deze slechte wereld vol religie en vermenging.

Jezus zei:‘U bent van beneden, Ik ben van boven, U bent van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld…. Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld….Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt en velen zijn er die daardoor naar binnengaan maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.’
(Joh 8:23-24, 18:36, Matt 7:13,14)

De brede weg spreekt over de religie – de weg van de vermenging, onzuiverheid en zonde. Het grijze gebied – het christendom van deze wereld vol vermenging, dat is van beneden. De smalle weg is zeer duidelijk en scherp – de weg van de waarheid.

Die andere wereld, Gods Koninkrijk is een totaal ander rijk, dat helemaal niets gemeenschappelijk heeft met deze wereld. Het is van boven. Er is geen enkele sprake van vermenging. Hoe kom je in die andere wereld? Je zult deze wereld vol vermenging moeten verlaten en alles achter moeten laten:

‘Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aankomt, kan geen discipel van Mij zijn…..Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.’
(Lukas 14: 26, 27, 33)

Wil je Jezus echt volgen? Dan moet je bereid zijn om je kerk te verlaten en moet je bereid zijn om tegen het geloof van je ouders, je familie of je vrouw in te gaan. Als je daar niet toe bereidt bent, ben je Hem niet waard. Sterker nog, je moet bereid zijn alles achter te laten – al het vermengde dat je vandaag tegenkomt op internet of in kerken is niet van God en God is daar niet in. Al datgene waarop je hebt vertrouwd achterlaten en alleen het zuivere Woord van de Waarheid volgen. Het eeuwige leven is de beloning.

Vermenging is zonde en staat tussen God en de mens in. Geen vermenging maar zuiverheid en alleen het woord van de waarheid – zo kom je aan de kant van Christus te staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *