Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u wordt gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.(1 Petr 1:13)

Hoe openbaart Jezus Christus zich aan de mens? Wat is die openbaring? Is het een gevoel, is het een ervaring of een beeld? Is het keuze? Wat is de openbaring van Jezus Christus? Een indringende vraag. Maar het antwoord is heel erg eenvoudig.

God is zelf het Woord en God openbaart zich door een woord. De openbaring van Jezus Christus is een bepaald woord. Een bepaalde boodschap. Een mens kan alleen deze openbaring ontvangen en begrijpen als het hart door God wordt geopend voor die boodschap, zoals Jezus zegt:…….met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen genezen. (zie Matt 13)

Het hart van een mens moet geopend worden voor een bepaald woord. Dat woord is de openbaring van Jezus Christus. Wat is dat precies voor een woord? Jezus Christus is de boodschapper maar ook zelf de boodschap! Wat voor boodschap bracht Jezus en wat kwam hij eigenlijk doen? Johannes de Doper roept het uit als hij Jezus aan ziet komen lopen: Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. (Joh 1:29)

Johannes raakt meteen de kern van Jezus’ komst – de kern van de boodschap die je moet begrijpen. Maar zonde wegnemen, daar waren toch al offers voor? Waarvoor is dat nu nodig en waarom zeg Johannes dit? Wat Jezus bracht gaat veel verder dan de offers in het oude testament. Wat is dan kern van die boodschap? Waar gaat het om bij de openbaring van Jezus Christus? Wat heeft Hij eigenlijk gedaan op Golgotha?

Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij ook dat wij met Hem zullen leven. (Rom 6: 6,7)

Ik ben daar geweest op Golgotha. Daar ben ik met Christus gestorven. En omdat ik met Hem gestorven ben geloof ik ook dat ik met Hem ben opgestaan in een nieuwe schepping. Nu al! Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. (Gal 6:15)

U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. (1 Petr 1: 23) Iemand die uit God geboren is, zondigt niet meer. Zoals geschreven staat: Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. (1 Joh 3:9)

Jezus is verlosser – dat is de kern van Zijn natuur. Door het geloof ben ik in Zijn dood begraven. Verlost van de wet door te sterven voor de wet. Hoe kun je zonder wet nog zondigen? Verlost van deze wereld door te sterven voor deze wereld. Hoe kun je nog aan deze wereld vast zitten als je ervoor gestorven bent? Verlost van jezelf door te sterven voor jezelf – hoe kan je oude adam nog leven als je ervoor bent gestorven? Het sterven met Christus is het door de smalle poort gaan. Golgotha is de deur naar een nieuw leven. Het leven met Christus is de smalle weg. Hét leven is de vrijheid – een nieuwe levende weg. Weinigen zijn er die de smalle poort vinden omdat weinigen de openbaring van Jezus Christus geloven!
(zie Rom 6: 3, Rom 7:1-6, Rom 4:15, Gal 2:19,20, Joh 12: 24,25, Rom 6:6, Mat 7: 13, 14, Lukas 13: 24, Heb 10: 29, Joh 10:7, Joh 16)

De openbaring van Jezus Christus: het is de openbaring van een bepaald woord – het woord van het kruis. Dé zonde is het ongeloof in dat woord. En als je dat woord met je hele hart gelooft ben je geboren uit het woord van de waarheid. Dan geldt dat het oude voorbijgegaan is, alles is dan nieuw is geworden.
(zie 1 Kor 1: 18, Joh 16:9, Jak 1:18, 2 Kor 5:17)

Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft zult u werkelijk vrij zijn. (Joh 8:31, 34, 35)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *