“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden…Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven en in Uw Naam vele krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt.” Matt. 7: 13-14, 21-23.

De waarheid is liefdevol, maar ook scherp. We zien dat in het bijbelgedeelte over de smalle weg. Velen proberen in het Koninkrijk van God binnen te gaan, maar kunnen het niet. Het gaat hier om mensen die geloven in God – degenen die niet in God geloven proberen toch niet binnen te gaan? Velen denken aan de kant van Christus te staan, maar in werkelijkheid staan ze buiten. Je bent serieus, je denkt bij Jezus te horen, je gaat naar de kerk, je bidt veel, je getuigt misschien wel van je geloof, je onderwijst je kinderen over het geloof enz. Met andere woorden, je denkt de wil van de Vader te doen en je “probeert” binnen te gaan. Maar toch klopt er iets niet.

Hoe zit dit eigenlijk? Waarom denken velen er te zijn, maar uiteindelijk blijkt alles voor niets te zijn. Is dat niet ontzettend triest. Hoe zorg je ervoor dat je niet bij die categorie hoort die wel ijverig voor God is, maar toch verloren gaat zoals we lezen in vers 21. Dat kan alleen als je de wil van de Vader doet. Maar wat is dan de wil van de Vader? Hoe kun je weten wat de wil van de Vader is?

Het antwoord is eenvoudig maar indringend: Je kunt de wil van de Vader alleen weten als je wedergeboren bent! Iemand die niet wedergeboren is weet niet wat de wil van de Vader is en doet de wil van de Vader dus ook niet. Zoals geschreven is: Zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. (Rom 8:14) Degenen die wedergeboren zijn, worden door God geleid, zijn kinderen van God en weten wat de wil van de Vader is.

Als je wedergeboren bent geloof je dat je gestorven bent op Golgotha voor je eigen wil: En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is (2 Kor 5: 15).  Het doen van Gods wil is eenvoudig en vanzelfsprekend voor hen die wedergeboren zijn.

De wedergeboorte is het moment dat iemand de nauwe poort doorgaat. Je sterft met Christus en staat op met Hem in een nieuw leven. Als je de nauwe poort doorgaat sterf je voor de begeerte van deze wereld. Je sterft voor AL HET ONDERWIJS van deze wereld – dus ook datgene dat goed lijkt te zijn. Je sterft voor de HELE WET – dus niet alleen bepaalde onderdelen. Je sterft voor je HELE OUDE IK – dus OOK je goede eigenschappen. Dit sterven en achterlaten geeft een staat van arm van geest zijn. De nieuwe grond waarop je staat is de leer van Christus en niets anders. Zij die de nauwe poort doorgegaan zijn hebben niets meer te zoeken in of te maken met deze wereld. Ze zijn overgegaan in een totaal andere werkelijkheid. Ze zijn op de smalle weg – een nieuwe levende weg. Alleen zij doen de wil van de Vader.

(lees ook Gal 5:24, Joh 12: 24,25, Rom 7: 1-6, Rom 6:4-6,  Mat 5:3, Joh 18:36, Luk 13:24, 2 Joh 9)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *