Hoe word je één in Christus? Allereerst moet je weten dat de Bijbel geen eigen uitleg toestaat.
1 Petr. 2: 20 “Dit moet u allereerst weten dat geen enkel profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat.”
Die uitleg van de Bijbel is door Jezus zelf. Door de Geest van Christus. God de Vader, de Heilige Geest en Jezus Christus vormen een eenheid. Zo zijn ook degenen die in Christus zijn één met dat Woord. Die eenheid laat geen eigen interpretatie van Gods Woord toe. Er is maar één uitleg. Deze éne uitleg van de Bijbel door de Heilige Geest is de leer van Christus. En als je in die leer van Christus bent, dan heb je het eeuwige leven.

Zie ook deel I over dit thema: https://www.youtube.com/watch?v=4QC6YOewNlI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *