Joh  8:23 “En Hij zei tegen hen: U bent van beneden, Ik ben van boven, u bent van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.”
Joh 18: 36 “Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.”

Om God te leren kennen moet je begrijpen dat er twee werelden zijn: er is deze wereld waarin iedereen geboren wordt, de Bijbel noemt dat een slechte wereld (Gal 1:4, Kol 1: 13, Joh 7:7). Daarnaast is er een totaal andere wereld. Om te weten waarin je je bevindt moet je deze twee werelden goed onderscheiden. Als je dit onderscheid niet goed kent of als dit nieuw voor je is, ben je waarschijnlijk nog in deze zondige wereld waarin je als baby bent geboren.

Deze wereld – de wereld waarin ieder mens wordt geboren is een slechte wereld. Het draait in deze wereld altijd om lust en hoogmoed – ook als mensen heel gelovig zijn: 1 Joh 2: 16 “Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.” Deze slechte wereld is religieus, vrijwel iedereen hangt een bepaald geloof aan. Een mens kan niet zonder een bepaald geloof.
De christelijk religieuze wereld bestaat uit allerlei geloofsrichtingen: Pinkstergemeentes, Katholieken, Baptisten, Mormonen, Protestanten, Gereformeerde gemeentes, gebedsgroeperingen en ga zo maar door. Wat deze bewegingen met elkaar verbindt is dat ze op de een of andere manier nog verbonden zijn met deze wereld. Ze zijn van beneden, gericht op het aardse en blijven daardoor zondigen. Ze zijn nog van deze wereld.

Gal 1:4 “Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.”
Christus is gekomen om onze zonden te vergeven zodat Hij ons uit deze andere wereld kan halen….in een andere wereld. Een mens die bij Christus wil horen moet deze wereld verlaten en in de andere wereld ingaan, het koninkrijk van God. Die andere wereld bestaat nu al, het is een totaal andere wereld. In die andere wereld leeft de nieuwe schepping. Iemand die in die andere wereld is, staat aan de kant van Christus. Iemand die in die andere wereld leeft, heeft voor zichzelf niets meer te zoeken in deze wereld. Die andere wereld heeft geen enkel raakvlak met deze wereld.

Christus zei:
Joh 8:23 b “Ik ben niet van deze wereld!
Joh 15:18 “Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. 19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van deze wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.”

Als iemand aan de kant van Christus staat is hij vrij. Vrij van deze wereld en vrij van zonde. Iemand die aan de kant van Christus staat is heilig, rein en rechtvaardig.
De Bijbel zegt:
1 Joh 3: 9 “Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.”
1 Joh 5: 18 “Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt maar wie uit God geboren geboren is bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem.”
1 Petr.2: 9a “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk…”

Hoe kom je nu vanuit deze wereld in die andere wereld?
Joh 12: 25 “Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven.” Om je leven te behouden, moet je je leven haten in deze wereld. Je leven in deze wereld als niets achten. De mens moet deze wereld verlaten om in die andere wereld in te kunnen gaan. Je kunt niet met één been in deze (religieuze) wereld staan en met het andere been in die andere wereld.

Rom 6:6,7 “Dit weten wij toch, dan onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.”
Kol 3:2,3 “Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.”
Iemand die gestorven is, is vrij van deze wereld en is vrij van zonde.

Die andere wereld bestaat uit vrede, gerechtigheid en blijdschap in de Heilige Geest. (Rom 14: 17). Het vrij zijn van deze zondige wereld, het vrij zijn van het aardse geeft vrede en blijdschap.

Een mens moet sterven voor deze wereld om in die andere wereld in te kunnen gaan. Het sterven heeft al plaatsgevonden. Christus heeft de hele wereld al met zichzelf verzoend (2 Kor 5: 19). De hele wereld is al met Christus gekruisigd:Gal 6: 14b “….door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor deze wereld.” Christus heeft alles van Zijn kant alles gedaan wat nodig is voor de mens om vanuit deze slechte wereld over te gaan in die totaal andere wereld.

De enige opgave van de kant van de mens is geloof in het zuivere woord van God. Geloof dat hij met Christus is gekruisigd en opgestaan: “Ik ben met Christus gekruisigd, en niet meer ik leef maar Christus leeft in mij (Gal 2:20)…wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij, die zal het behouden (Luk 9:24b)…Als iemand achter Mij aan wil komen moet hij zichzelf verloochenen zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.” (Matt. 16: 24, 25).

Als een mens zijn dood voor deze wereld aanvaardt en gelooft dat hij door Golgotha deze wereld heeft verlaten en met Christus is opgestaan, dan is hij in de andere wereld en is hij een nieuwe schepping: 2 Kor 5: 17. “Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”

Zie bijgaand link naar de video over de andere wereld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *