Achterlaten en liefhebben

Zo kan dan ieder van u, die niet alles wat hij heeft, achterlaat geen discipel van Mij zijn. (Luk 14:33, lees eventueel ook Luk 14: 15-35)

Als je niet alles achterlaat – dan kun je geen discipel zijn van de Here Jezus. Maar wat moet je eigenlijk achterlaten? Wat is alles? Is dat al het slechte of horen daar juist ook goede dingen bij? Gaat dit om slechte relaties of ook juist goede?

Ook lezen we in vers 26: “Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.”

Jezus zegt niet: als je mij wilt volgen moet je de slechte dingen haten: liegen, bedriegen, hoererij. Je zou verwachten dat Christus juist die zaken zou noemen. Maar integendeel: Jezus noemt in Lukas 14 juist de ‘goede dingen van deze wereld’. Trouwen, een akker bekijken, het familie leven, vader, moeder, kinderen. Het zijn juist die dingen die een mens moet achterlaten. Jezus zegt juist dat we de schijnbaar ‘goede dingen van deze wereld’ moeten achterlaten.

Waarom is dat eigenlijk? Hoe zit dat? Om dit te begrijpen moet je beter begrijpen wie Jezus Christus is, wat hij kwam doen en wat hij gedaan heeft voor ons. Jezus zegt: “U bent van beneden, Ik ben van boven: u bent van deze wereld. Ik ben niet van deze wereld.” (Joh 8:23) “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld” (Joh 18: 36). Jezus heeft iets totaal nieuws gebracht – de nieuwe schepping met nieuwe gevoelens en een nieuwe gezindheid die in een nieuwe wereld leeft!

Het slechte van deze wereld achterlaten (verkeerde vrienden, verkeerde feesten, bedriegen, moord, overspel) dat wil iedereen natuurlijk wel. Waarom zou je dat vast willen houden? Maar dat noemt Jezus niet. Hij noemt juist allerlei goede zaken – hij noemt juist de dingen die deze wereld nog aantrekkelijk houden om in te leven. Hij noemt datgene waarin een hart zich in deze wereld kan verblijden – hij noemt eigenlijk datgene waar de meeste mensen op aarde voor leven.

En juist dat moet je achterlaten om Jezus te volgen. Met andere woorden: om Christus te volgen moet je sterven voor deze wereld en sterven voor jezelf. Maar niet alleen voor de dingen die slecht zijn maar juist ook voor de dingen die ‘goed’ zijn of goed lijken zoals familie, trouwen enz.

In 1 Joh 2: 15, 16 staat:
Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

“Heb niet lief wat in de wereld is”. Daar hoort ook de aardse manier van liefhebben of romantiek bij. In boeken of op televisie wordt de romantische manier van liefhebben als iets goeds gezien – alsof dat van God af zou komen. Maar deze aardse manier van liefhebben is niet de liefde die uit God is. De aardse manier van liefhebben is altijd nog op een bepaalde manier op het vlees of op het aardse gericht. Gedreven door hoogmoed of lusten. Het is niet de zuivere liefde die van boven is – het is niet door de geest van Christus gedreven. Het is niet in waarheid. En als iets niet door de geest van de waarheid is gedreven, dan is het door de geest van deze wereld gedreven. Jezus was niet romantisch, maar wel vol ware liefde.

Om Jezus te volgen moet je alles achterlaten. We zien in Lukas 14 heel duidelijk dat het hier om allemaal aardse zaken gaat, familie, akkers, trouwen etc. Het aardse leven – al de zaken die hier genoemd worden zijn ‘goede aardse dingen’.  Om je met het hemelse te kunnen bekleden vraagt Christus het aardse leven achter te laten en daarvoor te sterven. Dus ook de aardse manier van liefhebben achterlaten.

Lees 1 Kor 13: 4-7 voor een beschrijving van de hemelse liefde die je in je hebt als je Christus volgt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *