“Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”
“Het gebod van de Here is zuiver, het verlicht de ogen.”
“En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen (of gegrepen).”
(Ps 119:105, 19:9b, Joh 1: 5)

Stel jezelf eens voor in een bos waarin het volledig donker is. Je hebt een lantaarn mee. Overal waar je met het licht schijnt, moet de duisternis wijken. De duisternis heeft geen andere optie dan te wijken voor het licht. Je zou kunnen zeggen: licht is absoluut vrij en duisternis is dat niet.

De manier waarop God Jozua instrueert om het land Kanaän te veroveren geeft een heerlijk inzicht in wat vrijheid is: Jozua 1: 3: “ Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken.” Net zoals in het voorbeeld van de lantaarn hierboven spreekt dit over vrijheid. In het Oude Testament voordat Christus kwam was deze vrijheid gericht op het aardse – het veroveren van het land Kanaän.

Het nieuwe testament spreekt als volgt over de nieuwe schepping: “De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.” (Joh 3:8) Ook de nieuwe schepping spreekt over vrijheid, nu gaat het niet om het veroveren van aardse zaken maar om de hemelse.

Jezus zegt namelijk: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.”(Joh 18:36) Jezus was niet gekomen om de wereld te veranderen of de wereld te verbeteren en dat heeft Hij ook niet gedaan. De wereld is na de komst van Christus alleen nog maar verder verslechterd. Het doel van Jezus is om mensen uit deze wereld te bevrijden en in Zijn Koninkrijk te brengen – Jezus is iets totaal nieuws begonnen.

Iemand die deze wereld heeft verlaten en aan de kant van Christus staat is absoluut vrij. Net zoals Jezus absoluut vrij was toen hij op aarde verbleef. Hij had wel een opdracht van God Zijn Vader – maar ten opzichte van de wereld en de mensen in de wereld was hij absoluut vrij. De toestand van de nieuwe schepping in deze wereld is vergelijkbaar met die van Christus toen hij op de aarde was, dat blijkt wel uit het gebed dat Jezus zelf bidt: “Zoals U mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden.” (Joh 17:18)

Het Woord van God – dat is God zelf. Het is vrij van menselijke ideeën. Het Woord van God is niet menselijk – het is niets naar de mens – maar het is geestelijk. En zoals het licht moet wijken voor duisternis zo moet ook de leugen wijken voor de waarheid. Zoals geschreven is: “Wij kunnen niets doen tegen de waarheid maar wel voor de waarheid.” (2 Kor 13:8)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *