Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnenkomen. (Matt: 18:3)

Laatst zat ik met mijn zoontje van bijna één jaar oud in het vliegtuig. Hij kijkt onbevangen om zich heen naar mensen of ze nu vrouw, man, oud, jong, dik of dun zijn. Voor hem zijn ze allemaal gelijk. Hij houdt ervan om contact te maken en staart hierbij vaak langdurig naar mensen. Hij staarde langdurig naar de passagier naast mij. Hoe komt het dat hij zo vrij is?

Een baby heeft nog niets geleerd over omgangsvormen en over ‘hoe het hoort te zijn’ en is daardoor veel vrijer dan mensen die dit wel hebben geleerd en meer ervaring hebben. Een baby heeft nog geen of weinig kennis en is nog niet ‘verstandig’. Het verstand staat de mens in de weg om te zijn zoals een kind. Het verstand van de mens staat daarom in de weg om het Koninkrijk van God in te kunnen gaan.

Maar Jezus zegt toch echt: als je niet wordt als een kind dan kun je niet ingaan. Paulus schrijft: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. ( 1 Kor 1: 19). Een mens moet zijn verstand en eigen wijsheid verliezen om het Koninkrijk van God in te kunnen gaan. Dat is meteen ook één van de lastigste zaken voor een mens.

Door de wet is er kennis van zonde. Zonder wet is er geen kennis en geen bewustzijn van zonde. Wat maakt een mens van zonden vrij? Het domweg geloven dat je gestorven bent. Gestorven voor de wet. Zonder wet is er immers geen sprake van een overtreding en wordt de zonde niet toegerekend. Deze vrijheid, het zonder de wet leven kan alleen als je wedergeboren bent en Jezus Christus zelf in je woont.
(lees ook Rom. 3:20, 4:15, 7:1-6,7, 8:1-2)

De wet is het instrument dat de duivel gebruikt om een mens te veroordelen. De wet is een stok om mee te slaan en dat gaat ongeveer zo: “ik zag dat je naar een vrouw hebt gekeken maar in de wet staat je mag niet begeren, nu ben je schuldig.” Maar iemand die gestorven is voor de wet en gelooft als een kind is zich van geen zonde bewust, maar weet alleen dat hij heilig en rechtvaardig is.
(lees ook Rom. 15:56, Heb. 10:2)

Een echte christen is zich niet van schuld of zonde bewust – dit niet bewust zijn van zonde geeft vrijheid. Natuurlijk moet je deze vrijheid niet verkeerd gebruiken en op die manier naar het vlees leven – maar iemand die in Christus is zal die vrijheid niet verkeerd gebruiken, omdat de geest van Christus in hem woont.
(lees ook Rom 8:14-15)

De sleutel is altijd het ware geloof en dit geloven als een kind:
dat we niet van deze wereld zijn, maar van een totaal andere wereld zijn,
dat je met Christus bent gekruisigd en opgestaan,
dat je gestorven bent voor de hoogmoed en de lusten van deze wereld.
dat je gestorven bent voor de wet!
en dat Christus je heiliging is.

Door de wet is er kennis van zonde, maar als je gestorven bent voor de wet is er geen bewustzijn meer van zonde en geldt alleen de wet van de vrijheid…..dat is geloven als een kind.

Zo kennen we vanaf nu niemand meer naar het vlees….Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan, zie alles is nieuw geworden.(2 Kor 5: 16b, 17)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *