Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. (Rom 10:13)

Wat is eigenlijk de Naam van de Heere aanroepen? Er zijn heel veel mensen die tot God bidden, God lofprijzen en God willen dienen. Veel mensen zoeken iets van God of zoeken iets bij God. In onze woonplaats zijn er diverse gebedsgroepen waarin God om hulp wordt gevraagd. Anderen vragen God om zegen.  Anderen bidden voor openbaring of voor ‘geestelijke groei’ of bepaalde geestelijke gaven. Sommigen bidden om ‘meer van de Heilige Geest’ en vaak is niet duidelijk wat dat precies is. Moeders kunnen vaak lang en intensief voor hun kinderen bidden. Maar dat is niet wat hier met het aanroepen van God wordt bedoeld.

Dit aanroepen van God is veel dieper en groter dan gebed om (geestelijke) zegen of hulp. Het aanroepen van God is er niet op gericht om het hier op aarde beter te hebben en dit gebed is ook niet gericht op anderen. Het gaat hier om God zelf.

Zij die de Naam van de Heere aanroepen willen alleen God zelf! Het gaat niet om hulp of zegen maar alleen om God zelf! Het is een roepen en smeken tot God om alleen God en niets anders. En zo alleen kun je zalig worden. Geen aardse zegeningen, geen geluk voor kinderen of partner, niet bepaalde geestelijke gaven of inzichten maar het roepen om God zelf! Het aanroepen van God is een beroep doen op zijn heilige en goddelijke natuur. Alleen God willen hebben en niets anders, zodat je deel kunt krijgen aan de Goddelijke natuur.

Wie roept er vandaag nog om God? Wie roept er nog om de wedergeboorte? Wie zoekt God echt en alleen God? Wie blijft roepen en aanhouden totdat hij God zelf heeft gevonden en wedergeboren is? De meeste ‘christenen’ zijn veel te druk met de kerk, hun gezin, baan, muziek, gebedskringen, allerlei bedieningen, studie of kinderen en hebben geen tijd en energie om überhaupt over deze vraag na te denken. Laat staan dat ze God werkelijk aanroepen. Het is alleen God zelf die zoiets in een mensenhart kan leggen, want van nature wil niemand de wedergeboorte en zoekt niemand God (Rom 3:11).

Vlak voor mijn wedergeboorte had ik het volgende verlangen en gebed in mij:
Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken: dat ik mag wonen in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. (Psalm 27:4)
Hoewel ik God toen nog niet goed kende en niet wedergeboren was, merkte ik het sterke verlangen om alleen bij Hem te zijn en alleen Hem aan te roepen. Voortdurend bidden om God zelf en niets anders, dit duurde zeker anderhalf jaar. God zelf had dit in mijn hart gelegd. Ik merkte dat gezin, werk en allerlei andere dingen ineens erg onbelangrijk waren.

Nu – na mijn wedergeboorte – weet ik dat ik deel gekregen heb aan Zijn goddelijke natuur.
2 Petr. 1:4 “Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.”

Alleen door deel te krijgen aan de goddelijke natuur kun je zalig worden. Deze natuur kun je alleen krijgen als je met Christus sterft en weer opstaat. Het is het volgen van Christus in de wedergeboorte (Matt 19:28).

Misschien denk je: het op die manier aanroepen van God, dat ken ik helemaal niet. Vraag God in dat geval of Hijzelf dit gebed in je hart wil leggen. Dat is een gebed dat voor God aangenaam is en Hij zal dat verhoren. Zoek, bid en blijf kloppen totdat God opendoet. Neem God serieus dan zal Hij je gebed verhoren.

Jezus sprak voortdurend over het Koninkrijk van God, het was alsof andere onderwerpen niet belangrijk voor Hem waren. Zoek daarom eerst het Koninkrijk van God! Zoek de wedergeboorte en God zal je niet teleurstellen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *