Nieuw

16 mei 17

Gods woord is niet gebonden

“Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” “Het gebod van de Here is zuiver, het verlicht de ogen.” “En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen (of gegrepen).” (Ps 119:105, 19:9b, Joh 1: 5) Stel jezelf eens voor in een bos waarin het volledig donker is. Je hebt een lantaarn mee. Overal waar je met het licht schijnt, moet de duisternis wijken. De duisternis heeft geen andere optie dan te wijken voor het licht. Je zou kunnen zeggen: licht is absoluut vrij en duisternis is dat niet. De manier waarop God Jozua instrueert om het land Kanaän te veroveren geeft een heerlijk inzicht in wat vrijheid is: Jozua 1: 3: “ Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken.” Net zoals in het voorbeeld van de lantaarn hierboven spreekt…

Meer
22 apr 17

Renewing of the mind

“And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.” (Romans 12:2) Renewing of your mind – what does that mean? Does that mean that you continuously and slowly reform your mind? Does that mean that you thought by thought make your mind better? Renewing of your mind happens on the cross. It happens once, when you are buried and resurrected in Jesus Christ! After you have a brand new mind, then your mind is renewed every day, because you grow in your new mind. The old mind has to be put to death, and the new mind has to be born again. That is the teaching of Jesus Christ. But what is your mind? Is your mind in your head? Your mind is actually in your heart.…

Meer
11 apr 17

Vrijheid: met of zonder wet?

“De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid”. (2 Kor.3:17) Ik wil graag nog een keer wat gedachten delen over vrijheid. Omdat ik een gezinsleven heb, weet ik maar als te goed dat er regels moeten zijn waar kinderen zich aan dienen te houden. Als je kinderen zo vrij laat, dat je geen enkele regel oplegt, hebben je kinderen wel vrijheid, maar iedereen weet dat het tegelijkertijd een zootje wordt zonder regels. Het is goed voor de kinderen als er regels zijn, ze hebben ze nodig. Zijn de tien geboden op die manier voor Gods kinderen bedoeld als leefregels? Wordt het zonder de wet een zootje bij christenen? We weten bijvoorbeeld dat bij een land zonder wet, het één grote chaos wordt in het land. De wet is dus goed voor het leven op aarde. “Maar wij weten dat de wet…

Meer
29 mrt 17

God maakt vrij

Het is een geweldig lied, het lied “God maakt vrij”. Het zingt ook zo lekker mee. Ik dacht erover na: waar maakt God ons eigenlijk van vrij en hoe maakt Hij ons vrij? Waar wil je vrij van zijn? Het zijn vragen die we ons kunnen stellen. Vrijheid heb je eigenlijk alleen nodig als je gevangen bent. Als je slaaf bent, ben je niet vrij. Dat is voor iedereen vanzelfsprekend. Maar denk er eens over na: ben je vrij als je continu opnieuw naar het kruis moet gaan om om vergeving van zonden te vragen? Blijven zondigen is in ieder geval geen echte vrijheid. Jezus is gekomen om ons te bevrijden van de slavernij van zonde. Stel je een boom voor, die vruchten geeft. De eigenaar van de boom ziet dat de vruchten slecht zijn en haalt ze eraf om ze weg te gooien. Vervolgens groeien er weer vruchten aan,…

Meer
16 mrt 17

Hij is onze vrede

Want Hij is onze vrede! (Ef. 2:14) Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. (Joh. 14:27) Wat is vrede? Hoe kun je vrede krijgen? Hoe zit het precies met vrede in de wereld? Wat zegt de Bijbel hierover? In Nepal zijn er bijvoorbeeld Monniken in een klooster. Ze kennen God niet maar ze maken een vredige indruk. Tussen Nederland en Duitsland is er nu vrede. In onze buurt gaan de mensen in vrede met elkaar om. Maar is dat de vrede die de Bijbel bedoelt? Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. De vrede die Christus geeft is anders dan de vrede die de wereld geeft. De vrede van Christus heeft een andere basis en oorsprong. Sterker nog: er is geen enkel verband tussen de vrede die je in de wereld vind en de vrede…

Meer
26 feb 17

De wortel van de zonde

“De hele wereld ligt in het boze” zegt de bijbel (1 Joh.5:19). Voor iedereen is het overduidelijk dat het slecht met de wereld gesteld is. Ook zegt de bijbel dat deze aarde voorbij zal gaan: de aarde met haar werken erop zal verbranden. Er komt een einde aan de ellende hier op deze aarde, want God belooft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Om het einde van deze slechte wereld beter te begrijpen is het belangrijk om te kijken wat er gebeurd is bij het begin van deze wereld. Wat is er gebeurd in het paradijs met Adam en Eva waardoor de wereld slecht werd vanaf de zondeval? Hoe kwam het dat de wereld duister werd en de werken slecht? Wat heeft dat te maken met de wereld van vandaag? God had twee bomen gemaakt die zich onderscheidden van de andere bomen: de boom des levens in het midden…

Meer